Kuidas mõõta rinnahoidja suurust? Rinnahoidja mõõtmine õigesti

Kuidas valida ja leida rinnahoidja suurus ning seda õigesti ja lihtsalt.

Rinnahoidja suuruse tähis koosneb kahest osast – numbrist ja tähest. Number näitab rinnaaluse ümbermõõtu ehk rinnahoidja suurust/mõõtu ja täht näitab rinnapealse (rinnakorvi) ümbermõõtu ehk korvi suurust.

Õiges suuruses ja täpselt paras rinnahoidja ei taga ainult suurepärast kandmismugavust, vaid õige suuruse ja mõõtude teadmine aitab ka rinnahoidja valimisel säästa aega ja raha.

Seega on hea teada oma rinnahoidja mõõte ning alljärgnevalt selgitamegi, kuidas mõõta ja kuidas rinnahoidja mõõdud õigesti leida.


Sisukord

 1. Kuidas leida oma rinnahoidja suurus?
 2. Kuidas mõõta rinnahoidja suurust?
 3. Rinnahoidja mõõtmise täpsed juhised
 4. Rinnahoidja suuruse üldvalem
 5. Korduma kippuvad küsimused

Kuidas leida oma rinnahoidja suurus?

Rinnahoidja suuruse leidmiseks tuleb esimesena mõõta rinnaaluse ümbermõõt. Saadud tulemus ümardada lähima viieni või kümneni vahemikus 65 kuni 100.

Näiteks: kui rinnaaluse ümbermõõt on 78cm, siis tuleb ümardada 80 ja sel juhul rinnahoidja suuruse mõõt on 80cm või kui rinnaaluse ümbermõõt on 77cm, siis ümardada 75cm ja rinnahoidja suurus ongi 75.

Kui rinnaaluse ümbermõõt on teada, siis seejärel mõõta rinnaümbermõõt rindade pealt kõige laiemast kohast ning saadud tulemusega leida rinnahoidja suuruste tabelist vastav korvi suurus.

Suuruste tabelid on toodud e-poodides toote mõõtude tabelis. Kui mõõtude tabelit ei ole toote juures väljatoodud, siis võtta ühendust veebipoe klienditoega. Praeguse juhiste näited põhinevad Axami pesubrändi rinnahoidja mõõtude tabelil (link avaneb uuel vahelehel).


Kuidas mõõta rinnahoidja suurust?

1. MÕÕDA RINNAALUSE ÜMBERMÕÕT

Esimesena tuleb mõõta rinnaaluse ümbermõõt, mille lähima kümne või viieni ümardatud tulemus ongi rinnahoidja suurus (inglise keeles bra band size ehk rinnahoidja alusvöö suurus/pikkus).

Selleks mõõta täpselt rindade alt ja mõõtmise ajal soovitavalt kanna hästi sobivat rinnahoidjat. Mõõtmiseks hoia mõõdulinti paralleelselt põrandaga nii, et mõõdulint oleks ümber keha ühel kõrgusel ja otse. Seejärel hinga kopsud tühjaks ja leia väikseim mõõt.

Rinnaaluse ümbermõõdu saamiseks mõõta täpselt rindade alt. Mõõdulint peab olema sirgelt, põrandaga paralleelselt ja ei tohi olla liiga pingul ega lõdvalt. Soovitavalt hingake välja ja ärge tõmmake kõhtu sisse.

Rinnaaluse ümbermõõdu saamiseks mõõta täpselt rindade alt. Mõõdulint peab olema sirgelt, põrandaga paralleelselt ja ei tohi olla liiga pingul ega lõdvalt. Soovitavalt hingake välja ja ärge tõmmake kõhtu sisse. Foto: Jason Lee

Mõõtmise ajal ära tõmba kõhtu sisse, sest siis läheb rinnakorv laiemaks ja tekib mõõtmisel ebatäpsus. Samuti ära tõmba mõõdulinti liiga pingule ega lase liiga lõdvaks ning kui võimalik palu kellegi abi.

Saadud tulemus annab rinnahoidja ümbermõõdu vahemikus 65 kuni 100 (võib ka olla suurem / väiksem). Kuna mõõdud suurenevad iga 5 sentimeetri kaupa, siis saadud tulemus ümardada lähima täisarv viie või kümne sentimeetrini.

Näiteks: Saadud rinna-aluse ümbermõõt on 73 cm, siis see tähendab, et tuleb ümardada suuruseni 75 või kui hoopis saadud ümbermõõt on 92 sentimeetrit, siis tuleb ümardada suuruseni 90.
2. MÕÕDA RINNAKORVI ÜMBERMÕÕT

Seejärel mõõta rinnakorvi ümbermõõt. Erinevates mõõtmise juhistes võidakse kasutada erinevaid mõisteid nagu rinnapealse ümbermõõt, rinnaümbermõõt, korviümbermõõt ja muu säärane (inglise keeles on the bust).

Vaatamata sellele, kuidas nimetatakse, mõeldakse siiski nende kõigi all, et mõõta tuleb rindade kõige laiemast kohast. Saadud tulemusega leitakse rinnahoidja korvi suurus, mis tähistatud reeglina tähtedega A kuni I.

Rinnapealse ümbermõõdu saamiseks mõõta rindade kõige laiemast kohast. Mõõdulint peab olema sirgelt, põrandaga paralleelselt ja ei tohi olla liiga pingul ega lõdvalt. Soovitatavalt võiks käed olla kõrval, aga sel juhul ei saa üksinda mõõta ning mõõtmisel on vaja abi.

Rinnapealse ümbermõõdu saamiseks mõõta rindade kõige laiemast kohast. Mõõdulint peab olema sirgelt, põrandaga paralleelselt ja ei tohi olla liiga pingul ega lõdvalt. Soovitatavalt võiks käed olla kõrval, aga sel juhul ei saa üksinda mõõta ning mõõtmisel on vaja abi. Foto: Jason Lee

Mõõtmisel kasutada samu juhiseid nagu rinnaaluse ümbermõõdu puhul. Mõõdulint peab olema paralleelselt maaga ja ei tohi olla liiga pingul ega liiga lõdvalt. Rinnakorvi mõõtmisel ei ole vaja kopse tühjaks hingata, vaid seisma sirgelt.

Parima tulemuse saamiseks peaksid olema käed kõrval, aga sel juhul on vaja mõõtmisel kellegi abi. Saadud tulemusega leiad mõõtude tabelist omale sobiva rinnakorvi suuruse ja selleks vaata järgmist peatükki.

3. LEIA SOBIVA SUURUSEGA RINNAHOIDJA

Kui ümbermõõdud on mõõdetud, siis tead oma rinnahoidja suurust vahemikus 65 kuni 100. Seejärel valida mõõtude tabeli rinnapealse ümbermõõdu alatabelist tulp (lahter), mis vastab saadud rinnahoidja suurusele (vahemikus 65 kuni 100).

Nüüd sellest lahtrist leia rida, mis vastab ja jääb vahemikku saadud rinnakorvi ümbermõõdule. Kui rida on leitud, siis selle rea kõige vasakus ääres olev täht (A kuni I) tähistabki korvi suurust, mis vastab saadud rinnakorvi ümbermõõdule.

Näiteks: Rinnaaluse ümbermõõt on 82cm ja rinnapealse ümbermõõt 98cm. Sel juhul rinnahoidja suurus on 80cm ja nüüd valida suuruste tabelist rinnapealse ümbermõõdu alatabelist lahter 80.

Seejärel leida lahtrist rida, mis vastab rinnapealse ümbermõõdu suurusele, mis oli 98cm. Antud näites on see neljas rida, mis vastab omakorda tähisele D. See tähendab, et antud mõõtude puhul sobib rinnahoidja suurusega 80D.

LISANIPP: Rinnahoidja suuruse valimisel võib vajadusel liikuda suuruse võrra ühe sammu edasi või tagasi, sest näiteks rinnahoidja suurusega 75B on põhimõtteliselt sama, mis rinnahoidja tähisega 70C või 80A.

4. OLED RINNAHOIDJA VALIKUL KAHEVAHEL 

Kui valiku tegemisel ollakse kahe suuruse vahel, siis hakkab olulist rolli mängima kehatüüp. Kui on laiem rinnaalus, aga väiksem büst, siis tuleks valida suurem rinnahoidja suurus, kui aga hoopis sügavam büst, siis suurem korv.


Valik meie rinnahoidjaid


 


Rinnahoidja mõõtmise täpsed juhised

Rinnahoidja mõõtmisel on vaja teada rinnahoidja suurust (reeglina vahemikus 65 kuni 100) ja korvi suurust (täht – A kuni I).

Rinnahoidja suuruse saamiseks:
 • kui ei ole kedagi abis, siis seiske küljega peegli ees, et oleksite kindel, et mõõdulint on sirgelt ja ühel kõrgusel (paralleelselt põrandaga);
 • mõõda rindkere ümbermõõt rindade alt ehk sellest kohast, kus rinnahoidja lõpeb;
 • hingake kopsud tühjaks, et saada väiksem ümbermõõt;
 • ärge tõmmake kõhtu sisse, sest sel juhul rinnakorv laieneb;
 • mõõdulint ei tohi olla liiga pingul ega ka liiga lõdva, vaid täpselt ümber keha.

Rinnahoidja suuruse saamiseks ümardage saadud tulemus lähima mõõduni viie sentimeetriste vahedega. Näiteks 73.5cm ümbermõõt teeb rinnahoidja suuruseks 75 või ümbermõõt 81.3cm teeb rinnahoidja suuruseks 80.

Rinnahoidja korvi suuruse saamiseks:

 • seiske uuesti peegli ette;
 • mõõtke rinnakorvi ümbermõõt rindade kõige laiemast kohast ehk rindade ümbert;
 • taaskord ärge mõõdulinti liialt pingutage ega hoidke lõdvalt;
 • korrake mõõtmist, kuniks leiate kõige laiema koha.

Seejärel valige suuruste tabelist rinnakorvi suuruse lahter ning lahtrist valige täht, mis vastab saadud korvi suuruse ümbermõõdule. Suuruste tabelid on väljatoodud igal tootelehel.


Rinnahoidja suuruse üldvalem

Peale suuruste tabeli võib rinnahoidja õige suuruse määramisel kasutada valemit. Valemi arvutuste tegemiseks on samamoodi vaja rinnaaluse kui ka rinnapealse ümbermõõte ning need mõõta ülaltoodud juhiste järgi.

Rinnaaluse mõõtude puhul käituda täpselt samamoodi ehk saadud ümbermõõt on rinnahoidja suurus. Kui ümbermõõt on…

 • .. 63 – 67cm, siis rinnahoidja suurus 65
 • .. 68 – 72cm, siis rinnahoidja suurus 70
 • .. 73 – 77cm, siis rinnahoidja suurus 75
 • .. 78 – 82cm, siis rinnahoidja suurus 80
 • .. 83 – 87cm, siis rinnahoidja suurus 90
 • .. 88 – 92cm, siis rinnahoidja suurus 95
 • .. 93 – 97cm, siis rinnahoidja suurus 95
 • .. jne.

Järgmisena tuleb leida rinnakorvi suurus (tähised A kuni I) ja selleks on vaja teada rinnapealse ehk rinnaümbermõõtu. Kui rinnaümbermõõt on teada, siis lahutame sellest maha rinnaaluse ümbermõõdu ja saadud tulemusele leiad vastava korvi suuruse.

Kui saadud (rinnapealse ümbermõõt – rinnaaluse ümbermõõt) tulemus jääb vahemikku:

 • 12-13 cm on korv A
 • 13-15 cm on korv B
 • 15-17 cm on korv C
 • 18-20 cm on korv D
 • 20-22 cm on korv E
 • 22-24 cm on korv F
 • 24-26 cm on korv G
 • 26-28 cm on korv H
 • 28-30 cm on korv I

Selle valemiga saab lihtsalt nii rinnahoidja kui ka rinnakorvi suuruse. Kuna aga erinevatel tootjatel on erinevad lõiked kui ka suuruste tabelid, siis valemi asemel tungivalt soovitame siiski kasutada selle juhendi alguses väljatoodud mõõtmisjuhiseid ja lähtuda toote mõõtude tabelist vastavalt saadud mõõtudele.


Korduma kippuvad küsimused

Kuidas teada saada rinnahoidja suurust? Rinnahoidja suuruse teada saamiseks on vaja teada rinnaaluse – ja rinnapealse ümbermõõtu.

Miks on vaja teada rinnahoidja suurust? Õiges suuruses rinnahoidjat on väga mugav kanda. Peale selle ostmisele ja valimisele kulub vähem aega ja raha. Samuti vales suuruses rinnahoidja ei hoia rindasid õigesti, soonib nahka ja tekitab teisigi ebamugavusi.

Kuidas valida rinnahoidjat proovimisel? Kui rinnahoidjat on võimalik proovida, siis rinnahoidjat proovides sulgeda kõige väline haak. Seda sellepärast, et hiljem kui rinnahoidja kandmisel kangas venib, siis on võimalik kasutada ka keskmist ja sisemist haaki.

Kas rinnahoidjat saab osta ka ilma proovimata? Jah. Rinnahoidjat saab osta ilma proovimata. Selleks on vaja teada täpseid mõõte ja vastavalt mõõtudele lähtuda mõõtude tabelist ja artiklis toodud juhistest.

Kas õige rinnahoidja suuruse leidmine on raske? Ei. Selleks on vaja teada ainult rinnaaluse – ja rinnapealse ümbermõõte.


Sulle võib meeldida ka...